Digital Marketing RSSTUYỂN DỤNG DIGITAL MARKETING

1. Mô tả công việc:- Tiếp nhận, phân tích, tổng hợp, lên kế hoạch và quản lý chiến dịch quảng cáo trên Google và Facebook. Phối hợp giữa 2 kênh GG và FB để mang lại hiệu quả tối ưu cho chiến dịch.- Điều phối và phối hợp các bộ phận hỗ trợ trong việc chuẩn bị hoạt động quảng cáo trên Google và Facebook (bao gồm các khâu từ analytics, materials cho đến records/tracking...).- Trực tiếp triển khai chiến dịch quảng cáo, theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo.- Tham gia tư vấn, đóng góp ý tưởng và đề xuất hiệu chỉnh tư liệu quảng cáo (concept, content, image/design...) nhằm tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo.- Đảm...

Tiếp tục đọc →


© 2020 - TA design. Powered by Haravan