Kế toán kho RSSTUYỂN DỤNG KẾ TOÁN KHO

Mô tả công việc:- Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi thực hiện Nhập/ xuất kho.- Hạch toán việc nhập xuất kho, vật tư, đảm bảo sự chính xác và phù hợp của các khoản mục chi phí và vụ việc công trình.- Phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu phát sinh hàng ngày.- Xác nhận kết quả kiểm, đếm, giao nhận hóa đơn, chứng từ và ghi chép sổ sách theo quy định.- Lập chứng từ nhập xuất, hóa đơn bán hàng.- Kiểm soát nhập xuất tồn kho. Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn.- Trực tiếp tham gia kiểm kê đếm số lượng...

Tiếp tục đọc →


© 2020 - TA design. Powered by Haravan