Nhân viên Kinh doanh RSSTUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

1. Mô tả công việc:- Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng để mở rộng hoạt động kinh doanh. Khảo sát, khai thác khách hàng ở khu vực thị trường, dự án được giao.- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về việc hoàn thành kế hoạch doanh số, kế hoạch đã được giao;- Tìm kiếm dự án, thiết lập mối quan hệ với Chủ đầu tư, nhà thầu đơn để bán sản phẩm dự án nội thất.- Thực hiện quản lý và khai thác KH qua các kênh có sẵn được giao.- Mở rộng và phát triển các mối quan hệ với khách hàng và đối tác tiềm năng,- Quản lý, khai thác khách hàng cũ; phát triển khách hàng mới.-...

Tiếp tục đọc →


© 2020 - TA design. Powered by Haravan