Trưởng phòng HCNS RSSTUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG HCNS

1. Mô tả công việc:- Lập kế hoạch tuyển dụng cho nhân sự toàn công ty và đào tạo nhân viên mới.- Tổ chức quản lý về mặt nhân sự tại cửa hàng bán lẻ, đảm bảo nguồn lực tối ưu nhất cho hoạt động của cửa hàng.- Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuấtkinh doanh và chiến lược của công ty.- Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ phúc lợi cho người lao động.- Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.- Xây dựng...

Tiếp tục đọc →


© 2020 - TA design. Powered by Haravan